ARGRACE 改装オープン!!

newargrace1_001

newargrace1_002

2013年7月13日、Shin ZushiでARGRACEが改装オープンしました。Hair Fair 2013にも、出展されてます。